Zarząd

Marek Karbowski – przewodniczący

Łukasz Kwiatek – wiceprzewodniczący sekcji użytkowej

Łukasz Kikut – sekretarz


Kontakt:

przewodniczący – 603 756 325

wiceprzewodniczący sekcji użytkowej – 781 045 112

sekretarz – 788 375 236