Strony

Zakładka Hodowle

W zakładce znajdować się będą linki do stron internetowych hodowli członków Klubu. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres kon@pfk.org.pl, podając imię i nazwisko, nazwę hodowli, hodowane owczarki ( ON, OND, OS ), link do strony internetowej hodowli oraz potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej za rok bieżący.


Zakładka Reproduktory

Tu umieszczane będą zdjęcia oraz linki do rodowodów zgłoszonych reproduktorów. Zgłaszając należy podać imię i nazwisko, nr. telefonu, adres e-mail, imię i przydomek psa, link do pochodzenia np. do strony pedigreedatabase oraz zdjęcie psa,  które ma się pojawić w zakładce. Należy również złożyć oświadczenie, że jest się autorem podanego zdjęcia. Zgłoszenia przesyłamy na adres kon@pfk.org.pl